האם ניתן לשלם פיצוי מוסכם ואז לסגת מחוזה / זכרון דברים (להלן: "הסכם" שנחתם?)

לא פעם נשאלים עורכי דין, ע"י לקוחותיהם, שרוצים לסגת/לבטל הסכם שנחתם, מה הסנקציות, אשר עלולות להינקט נגדם?

שאלה ספציפית יותר שנשאלת: האם ברגע שמבטל ההסכם ישלם את הפיצוי המוסכם הנקוב במסמך, הוא יהיה פטור מההתחייבות שנטל על עצמו? (אגב, מהלך כזה כדאי למי שרוצה לבטל הסכם, כאשר יש לו סיבה טובה לבטל, למשל, כאשר הוא יכול לעשות עסקה כלכלית טובה יותר, באופן ששווה לו לשלם את הפיצוי המוסכם).

תשובה:

בדיני החוזים מוקנים מספר סעדים, כגון: אכיפה, ביטול ופיצויים. חלק מהסעדים יכול, מי שנפגע מהפרת הסכם, לקבל יחדיו. כמו: ביטול ופיצויים או אכיפה ופיצויים.

לכן, מי שמפר הסכם יכול לקבל גם סעד של פיצויים וגם סעד של אכיפת ההסכם. כלומר, מי שמפר הסכם לא יוצא ידי חובה בתשלום הפיצוי, אלא הוא צפוי גם לתביעה לאכיפת ההסכם.

יתר על כן, גם אם תוגש כנגד המפר רק תביעה לפיצויים, התביעה לא תהיה בהכרח בגובה הפיצוי המוסכם הנקוב בהסכם, אלא היא יכולה להיות בסכום גבוה יותר, לפי הנזק בפועל שנגרם.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואין הוא אמור לשמש תחליף לייעוץ /טיפול משפטי, אשר אמור להתקבל מעורך דין.

#הסכם #חוזה #חתימה #משרד #עוד #עורךדין #רוניאקלר #פיצוי #פיצויים #סנקציות #תביעה

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square